است. سرویس is-pic.com -این میوه توسعه صنعت وب است که شامل آخرین تحولات در فن آوری های دیجیتال است. در سایت ما شما می توانید یک عکس از وب کم خود را آنلاین در هر زمان و ارسال آن به یک دوست و یا دانلود آن را به کامپیوتر خود را به عنوان مثال برای پردازش بیشتر است. یا شما می توانید یک دوست یا دوست دختر در مورد عکس در شبکه های اجتماعی به, قرار دادن یک "مانند" و یا فقط در عکس دوست دارید اظهار نظر. شما می توانید یک عکس آنلاین در هر زمان را. این سرویس همیشه برای شما کار می کند.
پروژه ما این است که در درجه اول برای مردم سرگرم کننده در نظر گرفته شده, برای کسانی که دوست را به خنده. و سایت می تواند زمان زیادی را برای افرادی که ارزش وقت خود را ذخیره کنید. مثلا, اگر شما نیاز به سرعت یک عکس از چیزی و یا یک عکس خود را, is-pic.com -راه حل کامل. مهم ترین چیز این است که شما یک وب کم و یا تلفن همراه در دست, به طوری که شما می توانید عکس آنلاین را.